بایگانی‌ها تنهایی‌ام - سایت تفریحی بیا تو تفریح

برچسب:با, تنهایی‌ام, را

تنهایی‌ام را با تو قسمت می‌کنم

تنهایی‌ام را با تو قسمت می‌کنم سهم کمی نیستگسترده‌تر از عالم تنهایی من عالمی نیست غم آنقدر...