آلزایمر - بیا تو تفریح
468 60 x ADS
آخرین اخبار

خانه » شعر » آلزایمر

آلزایمر
بابا ! سلام کردم ! ، گفتی علیک ! سرکار؟
گفتم چطوره حالت؟ پاسخ نبودت انگار
در عالمی خیالی ! از ابرو باد و باران
هستیّ و بی خیالی ، از رنج روزگاران
میگویمت ! منم ! من ! فرزند سالهایت !
گویی که چیست نامت؟ کاری کنم برایت؟
با بهت می نشینی ، با چشمهای کم نور
اندر پی چه هستی؟ درآن کرانهء دور
می بینی ام خدایا ، اما نمی شناسی
ای روشنای خانه ، اینقدربیحواسی؟
دلگیر می نشینی ، با دستهای لرزان
نوشانمت! کمی چای با دقّت فراوان
لبخند ناگهانت ، باشد نشان شادی
ممنونمت غریبه! زیراکه چای دادی!

Author: bia2tafrih

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق