468 60 x ADS
آخرین اخبار

خانه » اخبار ایران و جهان » نیاز امروز صنعت بیمه کشور

نیاز امروز صنعت بیمه کشور

صنعت بیمه به عنوان یکی از ابزارهای رشد و پیشرفت
اقتصادی ، نقش مهم و برجسته ای در تحولات اقتصادی هر جامعه ایفا می کند .
صنعت بیمه مجموعه ای است که با محیط غیر بیمه ای خارج از این صنعت در تعامل
و ارتباط است . از جمله این محیط ها ، محیط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و
فرهنگی است.

مفهوم روابط متقابل بین صنعت بیمه و محیط اجتماعی و
فرهنگی را می توان به عنوان فرهنگ سازی در نظر گرفت و مقصود از فرهنگ سازی
،پیشرفت نسبی بخش هایی از فرهنگ یک کشور است که با بیمه در ارتباط است .

از
آنجا که بیمه زمینه رشد و توسعه بیشتر را فراهم می کند ، به لحاظ ماهیت و
آثار خود مانع از عمیق شدن شکاف طبقاتی می شود و در نتیجه تنش ها و التهاب
های اجتماعی و سیاسی را کاهش می دهد .

با توجه به زمان طولانی لازم
برای شکل گیری تحولات فرهنگی ، استفاده از روشهای راهبردی برای فرهنگ سازی
توسعه بیمه الزامی به نظر می رسد ، زیرا سیاستهای پایه ای مبتنی بر مطالعات
نظام مند هستند و تغییر در مدیریت که طی زمان طولانی اجتناب ناپذیر است  ،
موجب تغییر در سیاست ها نخواهد شد .

ضرورت توجه به فرهنگ ملی کشور
در بحث توسعه فرهنگ بیمه امری اجتناب ناپذیر محسوب می شود که این کار از
طریق قرار دادن آموزش و پرورش امکان پذیر می باشد و باید با شناخت نقاط قوت
و ضعف فرهنگ ملی برای برنامه ریزی درخصوص توسعه آن اقدام کرد .

از
نظر جامعه شناسان فرهنگ میراثی است که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود
ولی ژنتیکی نیست ، بلکه رفتارها و باورهایی است که مردم می آموزند و در عمل
بکار می گیرند . یکی از ویژگیهای مهم فرهنگ ، آموختنی بودن یا آموخته شدن
آن است که موجب تغییر ، تحول و اعتلای فرهنگ می شود .

از آنجا که 
فرهنگ سازی به نهادینه شدن تحولات انجام شده در رفتار یک جامعه مربوط می
شود ، ایجاد بحران مستمر تصمیم گیری در برابر آینده مبهم را نمی توان در
زمانی کوتاه وبا داشتن اطلاعاتی محدود و مبهم نهادینه کرد.

شرکتی جمعی و اتحادی فراگیر در بین تمامی سازمانهای درگیرعملیات بیمه ای یکی از اصول بنیادین و کاربردی برای توسعه فرهنگ بیمه است .

با
گسترش فرهنگ بیمه بازار بیمه در کشور گسترش می یابد و صنعت بیمه قادر
خواهد بود تا افزون بر بیمه های عادی در زمینه بیمه های اتکایی نیز فعالیت
بیشتری داشته باشد . توسعه فرهنگ بیمه ای در ابعاد مختلف باعث اطمینان و
آرامش و در نتیجه تسهیل در امر سرمایه گذاری می شود ، چون بیمه هزینه نیست 
، نوعی سرمایه گذاری است و مردم باید از مزایای آن آگاه شوند .

با
توجه به نکات ذکر شده به نظر می رسد صنعت بیمه  کشور مانند سایر مؤسسات
مالی همچون بانکها دچار تحول اساسی و تکنولوژیک نشده است . این تحولات اگر
به موقع انجام می گرفت  ، تأثیر بسیار زیادی در توسعه فرهنگ بیمه بر جای می
گذاشت .

از آنجا که گسترش بیمه و فرهنگ بیمه موجب بالا رفتن درجه
خود اتکایی افراد می شود ، این عمل باعث می شود که از هزینه های دولتی که
صرف این امور می شود کاسته شود و این هزینه های در امور زیر بنایی کشور به
مصرف می رسند و باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شوند .

Powered by WPeMatico

نظرات کاربران

تعداد نظرات ۰

ارسال نظر

مطالب شابه مطلب فوق